martes, 24 de abril de 2012

Axuda para sacar o carné de conducir

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, co obxectivo de mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas e de fomentar unha conducción segura e responsable, pon ó alcance dos mozos entre 18 e 30 anos a obtención do carné de conducir, mediante unha axuda de 200 euros.

Requisitos:

  • Ser titular do carné xove
  • Estar en situación de desemprego, cunha antigüidade mínima de 6 meses
  • Non ter a unidade familiar ingresos superiores a 2,5 veces o IPREM
  • Obter o carné de conducir entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro 
  • Superar con éxito un curso gratuíto de educación viaria organizado pola DXXV.
Máis información en www.xuventude.net

lunes, 23 de abril de 2012

Comunícate!,


O pasado venres celebrouse en Esgos o obradoiro práctico "COMUNICATE!" do programa "Activa" da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado no que participaron 15 mozos/as.

Ó longo dunha hora e media tratáronse temas como: a comunicación verbal e non verbal, a importancia de saber transmitir, cómo transmitir ideas, a xesticulación, o movemento, etc.

Os asistentes recibirán un diploma da DXXV.

miércoles, 11 de abril de 2012

Obradoiro: Comunícate!

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado puxo en marcha o proxecto "ACTIVA" dirixido á mocidade galega. Este programa pretende facer chegar á mocidade, a través dun obradoiro práctico e dinámico, tanto a información sobre os recursos dispoñibles dende a DXXV como formación que lles poda axudar de cara a un futuro.

Dentro dos obradoiros que se ofertan neste programa vaise levar a cabo en Esgos o denominado "Comunícate".
  • Lugar: Local social de Esgos
  • Data: Venres 20 de abril
  • Horario: 17.30 horas.
Nestre obradoiro tratarans temas como: a comunicación verbal e non verbal, a importancia de saber transmitir, cómo transmitir ideas, xesticulación, movemento, estratexias para perder o medo escénico, etc.

Todos os mozos interesados en participar deberán anotarse na biblioteca ou no concello.